Telge Energi

Telge Energi erbjuder förnybar el och satsar på hållbara energilösningar för en grönare framtid.

Telge Energi

Telge Energi – En Framtidsinriktad Energiaktör

Från sina rötter i Södertälje har Telge Energi vuxit till att bli en betydande spelare på den svenska energimarknaden. Företaget, som startade sin verksamhet som en del av den kommunala Telge koncernen, har genom åren genomgått flera förändringar.

Fram till 2023 var Telge Energi i Södertälje kommuns ägo. Detta ändrades dock när Fortum, en finsk energijätte, förvärvade bolaget, vilket markerade en ny era för företaget och dess ca 80 anställda.

  • Historik
    • Grundades som en del av den kommunala Telge koncernen
    • Har utvecklats till en viktig aktör inom energisektorn
  • Ägarstruktur
    • Tidigare ägd av Södertälje kommun
    • 2023 förvärvades av Fortum
År Ägare Antal Anställda
Före 2023 Södertälje kommun Ospecificerat
2023 Fortum Ca 80

Engagemang för Förnybar Energi

Som en del av sin affärsstrategi har Telge Energi ett starkt fokus på förnybar energi. De har över 1 000 egna solelsproducenter och är aktiva i att köpa in överskottsel, vilket bidrar till en mer hållbar energiproduktion. Denna inriktning speglar företagets ambition att leda vägen mot en renare och grönare framtid.

Tjänster och Produkter

Utöver traditionell elhandel erbjuder Telge Energi en rad tjänster och produkter som är anpassade för att möta kundernas behov. Dessa inkluderar solcellslösningar, energirådgivning och elavtal som är skräddarsydda för såväl privat- som företagskunder. Genom att tillhandahålla dessa tjänster strävar Telge Energi efter att göra det enklare för konsumenter att bidra till en hållbar energiförbrukning. Läs artikeln om ämnet Karlshamn Energi här.

Samhällsansvar och Hållbarhetsarbete

Telge Energi tar sitt ansvar för samhället och miljön på stort allvar. Genom sitt hållbarhetsarbete och genom att aktivt delta i samhällsdebatten kring energifrågor, visar de sitt engagemang för att bidra till en bättre värld. Företaget arbetar kontinuerligt med att minska sin egen miljöpåverkan och att främja hållbara livsstilar bland sina kunder.Telge Energi erbjuder förnybar energi och strävar efter att driva en hållbar utveckling för en grönare framtid.

Marknadsposition och Framtidsvisioner

Telge Energi har etablerat sig som en innovativ aktör på energimarknaden. Med en växande kundbas och en tydlig vision för framtiden, siktar de på att fortsätta expandera och att vara en drivkraft i övergången till ett mer hållbart energisystem. Företagets mål är att vara i framkant när det gäller att erbjuda miljövänliga och ekonomiskt hållbara energilösningar. Läs mer om Varbergs Energi här.

Kundservice och Kundnöjdhet

Kundnöjdhet står högt på agendan för Telge Energi. Med en dedikerad kundservice som är redo att hjälpa till med alla frågor och funderingar, strävar de efter att erbjuda en användarvänlig och tillgänglig service. Genom att lyssna på sina kunder och kontinuerligt förbättra sina tjänster, arbetar Telge Energi för att upprätthålla och förbättra sin position som en pålitlig energileverantör.

Utmärkelser och Certifieringar

Telge Energi har genom åren mottagit flera utmärkelser och certifieringar som ett erkännande av deras arbete inom hållbarhet och kundservice. Dessa utmärkelser bekräftar företagets status som en ansvarsfull och innovativ aktör på energimarknaden och stärker deras engagemang för att fortsätta sitt arbete mot en hållbar energiframtid.Telge Energi erbjuder förnybar energi och strävar efter att driva en hållbar utveckling för en grönare framtid.

Investeringar och Expansion

För att säkerställa sin tillväxt och konkurrenskraft investerar Telge Energi i både teknologisk utveckling och i utvidgning av sin verksamhet. Genom strategiska investeringar i ny teknik och expansion av tjänsteutbudet, förbereder sig Telge Energi för framtidens utmaningar och möjligheter inom energisektorn.

Utbildning och Medvetenhet

En viktig del av Telge Energis arbete är att öka medvetenheten om energifrågor och att främja utbildning inom området. Genom att arrangera seminarier, workshops och utbildningsprogram, bidrar de till att sprida kunskap om energieffektivitet och förnybar energi. Detta är ett led i deras strävan att skapa en mer informerad och engagerad allmänhet.