Piteå Energi

Piteå Energi levererar pålitlig el och värme, främjande hållbar utveckling i norra Sverige.

Piteå Energi

Pite Energi – En Kraftfull Spelare i Norr

Aktiebolaget Pite Energi, ofta skrivet som Aktiebolaget PiteEnergi, har varit en central aktör i Piteås energiförsörjning sedan grundandet år 1909. Med över ett sekel av erfarenhet, förser företaget idag kommunens invånare och företag med el, värme och bredband.

Som ett kommunägt bolag, är Pite Energi helägt av Piteå Kommunföretag, och har ett dotterbolag, Pite Energi Handel AB, under sin koncernstruktur.

 • Grundande
  • År: 1909
  • Ursprunglig syfte: Energiförsörjning
 • Huvudprodukter och tjänster
  • El
  • Värme
  • Bredband
 • Ägarskap
  • Typ: Kommunägt bolag
  • Ägare: Piteå Kommunföretag
 • Koncernstruktur
  • Dotterbolag: Pite Energi Handel AB
År Händelse
1909 Grundandet av Pite Energi
Nuvarande Helägt av Piteå Kommunföretag och förser Piteå med el, värme och bredband

Verksamhetsområden

Pite Energi är verksamma inom en mängd affärsområden såsom elnät, värme & kyla, bredband, elhandel och elproduktion. Deras breda spektrum av tjänster innebär att de spelar en viktig roll i den lokala infrastrukturen och bidrar till regionens utveckling och tillväxt.

Anställning och Arbetsmiljö

Med en personalstyrka på drygt 100 medarbetare, har Pite Energi bevisat sig vara inte bara en viktig energileverantör utan också en eftertraktad arbetsgivare. År 2021 kunde företaget stoltsera med titeln som en av Sveriges 25 bästa arbetsplatser inom kategorin medelstora företag.

Elnät och Gatubelysning

Pite Energis elnät sträcker sig nästan 300 mil och är livsnerven för cirka 23 000 kunder. Företaget ansvarar även för underhållet av omkring 12 000 gatljus i Piteå, varav 95% är kvicksilverfria. Denna omställning har inte bara förbättrat gatubelysningen utan också minskat energianvändningen markant. Liknande artikel Pite Energi.

Fjärrvärme och Lokalt Åtagande

Genom ett nära samarbete med lokala industrier, har Pite Energi uppnått att 99% av fjärrvärmen i det centrala nätet kommer från återvunnen spillvärme. De mindre näten drivs med hållbart biobränsle, vilket innebär att en stor del av Piteås befolkning värmer sina hem på ett miljövänligt sätt.

Bredbandsnät och Digital Täckning

Med ett starkt fokus på digitalisering har Pite Energi säkerställt att 92% av Piteborna har tillgång till bredbandsnätet, och en majoritet är redan anslutna. Detta placerar Piteå bland de främsta i Norrbotten och Sverige när det gäller digital infrastruktur.

Elhandel med Grönt Fokus

El som handlas av Pite Energi kommer uteslutande från 100% förnybara energikällor. Med en växande kundkrets som överskrider 20 000, är företaget en betydande aktör i den gröna omställningen, både lokalt och i närliggande regioner såsom Tornedalen. Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Karlstads Energi.

Elproduktion från Naturens Krafter

Elproduktionen hos Pite Energi är huvudsakligen baserad på vattenkraft, men även solkraft bidrar till företagets energimix. Med tanke på Piteås geografiska position, nära Norra polcirkeln, är förutsättningarna för solenergi särskilt gynnsamma, vilket Pite Energi utnyttjar genom installation av solceller och drift av en egen solcellspark.

Hållbara Initiativ och Framtidsvisioner

Pite Energi är inte bara en energileverantör utan också en drivande kraft i övergången till en hållbar framtid. Företagets investeringar i solcellsteknik och möjligheten att utföra elbilsladdning utanför deras kontorsbyggnad är bara några exempel på deras engagemang för miljön och samhället.Piteå Energi levererar hållbar energi och bidrar till lokal utveckling i norra Sverige.