Pite Energi

Pite Energi erbjuder hållbara energilösningar och lokalproducerad el till invånarna i Piteå med omnejd.

Pite Energi

Pite Energi – En Hållbar Kraft i Piteås Utveckling

Aktiebolaget Pite Energi, ofta skrivet som Aktiebolaget PiteEnergi, är ett företag med djupa rötter i Piteås samhällsutveckling. Grundat år 1909, har företaget växt och utvecklats parallellt med den lokala infrastrukturen.

Som helägt dotterbolag till Piteå Kommunföretag, spelar Pite Energi en avgörande roll i att tillhandahålla grundläggande tjänster som el, värme och bredband till kommunens invånare.

 • Grundläggande tjänster
  • Elproduktion och distribution
  • Fjärrvärme och närvärme
  • Bredbandsinfrastruktur och tjänster
 • Hållbarhetsmål
  • Ökad användning av förnybara energikällor
  • Minimera miljöpåverkan från verksamheten
  • Effektivisera energianvändningen hos kunder
År Grundat Ägare Tjänster
1909 Piteå Kommunföretag El, Värme, Bredband

Verksamhetsområden

Pite Energi är verksamma inom flera affärsområden som är essentiella för en modern kommun. Dessa inkluderar elnät, värme & kyla, bredband, elhandel och elproduktion. Genom att integrera dessa tjänster strävar företaget efter att erbjuda en sammanhängande och effektiv energiförsörjning till Piteås invånare och företag.

Utmärkelser och Arbetsmiljö

År 2021 markerade ett viktigt erkännande för Pite Energi då de utsågs till en av Sveriges 25 bästa arbetsplatser inom kategorin medelstora företag. Detta är ett bevis på företagets engagemang för en positiv arbetsmiljö och dess strävan efter att vara en attraktiv arbetsgivare med sina drygt 100 medarbetare.

Elnät och Gatubelysning

Företagets elnät sträcker sig nästan 300 mil och försörjer omkring 23 000 kunder. Pite Energi ansvarar även för underhåll och drift av cirka 12 000 gatljus i Piteå, varav 95% är kvicksilverfria. Detta bidrar till en hållbar och energieffektiv gatubelysning.Pite Energi levererar pålitlig el och värme, bidrar till en hållbar framtid och stärker lokal näringsliv och samhälle.

Fjärrvärme och Lokalt Engagemang

I samarbete med lokala industrier, använder Pite Energi återvunnen spillvärme för att värma det centrala fjärrvärmenätet, vilket gynnar nästan 99% av dess användning. Detta lokala engagemang innebär att cirka 22 000 pitebor värms upp med denna hållbara energiform.

Bredband och Digital Anslutning

Med en anslutningsgrad som överstiger 92%, är Piteå en av de mest uppkopplade kommunerna i både Norrbotten och Sverige. Pite Energi har bidragit till denna digitala infrastruktur genom att erbjuda bredband till över 10 500 privatkunder och mer än 500 företagskunder.

El från Förnybara Källor

Pite Energi är stolta över att leverera el som uteslutande kommer från 100% förnybara energikällor. Elhandeln är huvudsakligen lokal, men sträcker sig även till områden som Tornedalen, med en kundbas på över 20 000. Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Karlstads Energi.

Elproduktion och Solenergi

Elproduktionen hos Pite Energi baseras främst på vattenkraft, men solenergi är också en viktig komponent. Tack vare Piteås geografiska läge nära norra polcirkeln, utnyttjas de gynnsamma förutsättningarna för solceller. En solcellspark intill företagets kontor bidrar till att göra byggnaden nästan helt självförsörjande på solenergi. Läs mer om Vad är Energi här.

Hållbara Energilösningar och Elbilsladdning

I linje med sitt arbete för hållbarhet, har Pite Energi möjliggjort elbilsladdning utanför sitt kontor. Detta är ett exempel på hur företaget inte bara tillhandahåller energi utan även främjar en grönare livsstil bland Piteås invånare.