Vb Energi

VB Energi levererar hållbar energi och värme till Västerbottens invånare, bidragande till regionens miljömål.

Vb Energi

Grundandet av VB Energi

VB Energi, officiellt känt som Västerbergslagens Energi AB, är en central aktör inom elkraft- och fjärrvärmeproduktion med djupa rötter i svensk industrihistoria. Företaget, som har sitt säte i Ludvika och Fagersta, bildades 1983 och är resultatet av en sammanslagning av flera tidigare energientiteter.

Med Vattenfall som majoritetsägare, och med starkt lokalt engagemang från Ludvika och Fagersta kommuner, representerar VB Energi en strategisk resurs för regionens energiförsörjning.

VB Energis Viktiga Komponenter

 • Ägarskap
  • Majoritetsägare: Vattenfall
  • Lokalt engagemang från Ludvika och Fagersta kommuner
 • Kärnverksamheter
  • Elkraftproduktion
  • Fjärrvärmeproduktion
 • Historia och Utveckling
  • Grundat: 1983
  • Sammanslagning av flera energientiteter

VB Energi i Siffror

År Ägande Huvudkontor
1983 Vattenfall (Majoritetsägare) Ludvika, Fagersta
Nuvarande Ludvika och Fagersta kommuner (Lokalt engagemang) Ludvika, Fagersta

Historiska Anor

Vesterdalelfvens Kraft AB, grundat 1907, och dess efterföljare Gränges Kraft, utgör de historiska rötterna till dagens VB Energi. Det var här, vid Hellsjöns kraftstation, som världens första kommersiella kraftöverföring med trefas växelström realiserades – en teknisk bedrift som banade väg för den moderna elektrifieringen.

Vattenfalls Roll och Expansion

Under 1982 tog Vattenfall över verksamheten i Ludvika och inledde ett samarbete med energiverksamheten i Fagersta. Detta ledde till bildandet av VB Energi som en sammanslagning av lokala kraftverk och elverk. Vattenfalls inblandning har varit avgörande för VB Energis utveckling och tillväxt, vilket speglas i företagets ägarstruktur.

VB Energis Verksamhetsområden

VB Energi är inte bara en entitet utan en samling av flera verksamhetsområden: VB Elförsörjning, VB Elnät, VB Elförsäljning och VB Kraft. Dessa områden samverkar för att producera och distribuera energi på ett effektivt och hållbart sätt till kunderna. Sedan juli 2007 går alla dessa delar under det gemensamma varumärket VB Energi.
VB Energi levererar hållbar energi och värme till Västerbotten med fokus på miljövänlig produktion och lokal service.

Elproduktion och Miljöpåverkan

VB Energis 11 kraftstationer längs Arbogaån och Kolbäcksån genererar årligen omkring 75 miljoner kWh elkraft. Denna produktion är en viktig del av regionens energiförsörjning och bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen. Företaget arbetar ständigt med att förbättra sin miljöpåverkan och implementera hållbara lösningar i sin energiproduktion.

Samhällsansvar och Lokalt Engagemang

VB Energi tar sitt samhällsansvar på allvar och är en viktig arbetsgivare i regionen. Genom sitt lokala engagemang bidrar företaget till regional utveckling och tillväxt. Samarbetet med kommunerna säkerställer att verksamheten är i linje med lokala behov och långsiktiga mål.

Framtidens Energiutmaningar

I takt med att samhället ställer högre krav på förnybar energi och reducerade koldioxidutsläpp, står VB Energi inför nya utmaningar och möjligheter. Företaget investerar i forskning och utveckling för att ligga i framkant när det gäller hållbar energiproduktion och smart energidistribution.
Denna artikel är även relevant för ämnet Hedemora Energi.

VB Energis Framtidsvision

Med en stark grund i sin historiska arv och en vilja att driva innovation, strävar VB Energi efter att vara en ledande kraft i omställningen till ett hållbart energisystem. Företagets framtidsvision inkluderar en ökad andel förnybar energi, smartare elnät och ett fortsatt starkt samarbete med lokala och nationella intressenter.

Sammanfattning

VB Energi är mer än bara ett energibolag; det är en del av Västerbergslagens själ och historia. Med en stark förankring i det förflutna och blicken riktad mot framtiden, spelar VB Energi en avgörande roll i regionens energiförsörjning och hållbarhetsarbete.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Geotermisk Energi.