Gbg Energi

Gbg Energi levererar hållbar energi och värme till Göteborgs invånare, bidragande till en grönare stad.

Gbg Energi

Historisk Bakgrund och Utveckling av Göteborg Energi

Göteborg Energi har en anrik historia som sträcker sig tillbaka till mitten av 1800-talet, med starten av The Gothenburg Gas Company. Efter flera omvandlingar och sammanslagningar av stadsverk, fick bolaget sitt nuvarande namn år 1990.

Göteborg Energi är idag Sveriges största helägda kommunala energibolag och spelar en central roll i Göteborgs infrastruktur och utveckling.

  • Huvudpunkter i Göteborg Energis historia:
    • Grundandet av The Gothenburg Gas Company på 1800-talet.
    • Omvandlingar och sammanslagningar som ledde fram till dagens bolagsstruktur.
    • År 1990 fick bolaget sitt nuvarande namn, Göteborg Energi.
År Händelse
1800-talet Starten av The Gothenburg Gas Company
1990 Göteborg Energi får sitt nuvarande namn
Nutid Sveriges största helägda kommunala energibolag

Återinvestering i Staden

Som ett bolag helägt av Göteborgs Stadshus AB, en del av Göteborgs kommun, är Göteborg Energi unikt positionerat för att återinvestera sina överskott i staden. År 2019 bidrog bolaget med en andel på hela 348 miljoner kronor, vilket gynnar stadens fortgående utveckling och välfärd.

Fjärrvärme och Kraftvärmeverk

Fjärrvärme blev en del av Göteborgs energilandskap år 1952, när stadens första kraftvärmeverk byggdes. Denna satsning var en av de första i sitt slag i Sverige. Senare, år 2006, invigdes det moderna Rya Kraftvärmeverk som idag förser en betydande del av Göteborg med elektricitet och fjärrvärme.

Vindkraft och Hållbar Utveckling

Under 1980-talet tog Göteborg Energi steg mot hållbar energi genom att investera i vindkraft. En viktig händelse var uppförandet av Sveriges då största vindkraftverk, ”Big Glenn”, även om det senare avvecklades. Bolaget fortsätter att utforska förnybar energi, som exempelvis genom ett avtal med Stena Renewable om vindkraftsproduktion.

Expansion inom Solenergi

Göteborg Energi har aktivt arbetat med att expandera sin solenergiportfölj genom att bygga Nya Solevi, en solcellspark på Hisingen. Dessutom planeras ytterligare en solcellspark i stadsdelen Utby, vilket stärker bolagets roll som en nyckelspelare inom solenergi i regionen.
Läs mer om Jönköpings Energi här.

Huvudkontorets Historia

Huvudkontoret vid Rantorget i Gårda, ritat av arkitekterna Nils Einar Eriksson och Nils Andréasson, blev en markant byggnad för bolaget vid inflyttningen 1959/1960. Byggnaden symboliserar Göteborg Energis långa närvaro och engagemang i staden.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Telge Energi Kontakt.

Samverkan med Akademin

Göteborg Energi har ett nära samarbete med Chalmers Tekniska Högskola i projekt som syftar till att utveckla hållbart boende och intelligenta elnät. Dessa initiativ är avgörande för att möta framtidens energibehov och miljökrav.
Gbg Energi levererar hållbar energi och bidrar till Göteborgs klimatmål.

ElectriCity – Framtidens Kollektivtrafik

I det framåtblickande projektet ElectriCity samarbetar bolaget med Västtrafik, Volvo och Chalmers för att driva på utvecklingen av elbussar och forskning kring framtidens kollektivtrafik.

Hållbara Bostäder och Samhällsprojekt

Göteborg Energi deltar också i forskningsprojekt med HSB och andra partners för att utveckla hållbara bostadslösningar som är anpassade för framtidens energisystem och miljökrav.

Avslutande Ord

Göteborg Energi står som en stark pelare i Göteborgs strävan mot en hållbar och energieffektiv framtid. Genom kontinuerlig innovation och samverkan bidrar bolaget till en stad som är redo för morgondagens utmaningar inom energi och miljö.