Storuman Energi

Storuman Energi erbjuder hållbar el från norrländska vattenkraftverk, med fokus på personlig service och konkurrenskraftiga priser.

Storuman Energi

Storuman Energi – En Spelare på den Svenska Elmarknaden

Med sina rötter djupt förankrade i det lappländska landskapet, grundades Storuman Energi år 1999. Detta energibolag, med säte i den lilla kommunen Storuman, har vuxit från en lokal aktör till en nationell elhandlare.

Storuman kommun och det norska företaget Helgeland Kraft AS var från början lika stora ägare, vilket etablerade en stark nordisk närvaro i bolagets ledning.

 • Historik och Ägarstruktur
  • Grundat: 1999
  • Huvudkontor: Storuman, Sverige
  • Primär verksamhet: Elhandel
  • Ägare: Storuman kommun och Helgeland Kraft AS
 • Expansion och Tillväxt
  • Från lokal till nationell aktör
  • Stärkt närvaro på den nordiska marknaden
År Händelse
1999 Grundandet av Storuman Energi
1999 – Nu Utveckling från lokal elhandlare till nationell aktör
Ospecificerat Partnerskap med Helgeland Kraft AS

Elhandel över Hela Sverige

Även om Storuman Energi inte producerar egen el, spelar de en central roll i den svenska elmarknaden genom att sälja el till kunder över hela landet. Genom att köpa el via den nordiska elbörsen Nordpool, kan företaget erbjuda konkurrenskraftiga priser och flexibla lösningar för sina kunder. Denna affärsmodell har gjort det möjligt för Storuman Energi att expandera sin verksamhet utanför de lappländska gränserna.

Ett Innovativt Avtal – Elmixen

Storuman Energi har introducerat ett unikt avtal som kallas för Elmixen. Detta avtal är särskilt anpassat för att ge konsumenterna en optimal prisstruktur. Med rörligt pris under sommarmånaderna och möjligheten att låsa en del av förbrukningen till ett fast pris under vintern, erbjuder Elmixen en anpassningsbar lösning för kundens varierande energibehov. Dessutom möjliggör timmätning att kunderna kan dra nytta av lägre priser under kvällar och helger, vilket ger en ekonomisk fördel. Läs även artikeln Vad är Kemisk Energi.

Ägarförändringar

Den första januari 2019 skedde en betydande förändring i ägarstrukturen hos Storuman Energi. Storuman kommun beslutade att sälja sin 50 % ägarandel till Helgeland Kraft AS, vilket resulterade i att det norska energiföretaget blev ensam ägare. Denna övergång markerade en ny era för företaget, med en starkare nordisk integration och potential för ytterligare expansion och utveckling. Här finns en liknande artikel på samma tema: Ps Energi.

Utmärkelsen Årets Gasell

År 2005 mottog Storuman Energi en prestigefylld utmärkelse från Dagens Industri, nämligen titeln Årets Gasell i Västerbotten. Denna utmärkelse ges till snabbväxande företag som visar på exceptionell företagsanda och ekonomisk tillväxt. Att bli utsedd till en Gasell är ett tydligt tecken på att ett företag inte bara är framgångsrikt, utan också har en stark position på marknaden och potential för fortsatt expansion.

Storuman Energis Framtid

Med en stabil grund och en historik av innovation och tillväxt, står Storuman Energi inför en ljus framtid. Med en ökande efterfrågan på hållbar energi och en elmarknad i ständig förändring, kommer företaget att fortsätta att anpassa sig och utveckla sina tjänster för att möta kundernas behov. Med sitt fokus på kundanpassade lösningar och hållbarhet, är Storuman Energi väl positionerat för att vara en viktig aktör i övergången till en mer hållbar energiframtid i Sverige.Storuman Energi erbjuder hållbar el från norrländska vattenkraftverk till konkurrenskraftiga priser.