Sölvesborgs Energi

Sölvesborgs Energi levererar pålitlig el och värme, bidrar till lokal utveckling och satsar på hållbara energilösningar.

Sölvesborgs Energi

Medeltida Ursprung och Historiska Platsers Bevarande

Sölvesborgs historiska vingslag och nutida energi är djupt rotade i den svenska kulturarven. Denna tätort, som även är centralort i Sölvesborgs kommun, bär på en rik historia som sträcker sig tillbaka till medeltiden.

Dess läge på den pittoreska Sölvesborgshalvön nära Blekinges sydvästra kust gör den till en unik plats för såväl boende som besökare.

Arkeologiska fynd från bronsåldern vittnar om en långvarig mänsklig närvaro i området. Det är en stad som är omringad av betydande naturmiljöer, exempelvis Ryssberget som är känt för sin storslagna bokskog. Dessutom är historiska byar som Gammalstorp och Ebbalycke viktiga kulturella landmärken som bidrar till regionens unika karaktär.

Bevarandet av Sölvesborgs Historiska Miljöer

 • Ryssberget
  • Stor bokskog
  • Populärt friluftsområde
  • Historisk betydelse
 • Gammalstorp
  • Traditionell bystruktur
  • Kyrka från 1200-talet
 • Ebbalycke
  • Idylliska landskap
  • Bevarade kulturmiljöer

Fakta om Sölvesborg

Attribut Information
Läge Sölvesborgshalvön, Blekinge
Historisk period Medeltiden
Naturliga sevärdheter Ryssberget, bokskogar
Historiska byar Gammalstorp, Ebbalycke
Kommun Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs Namn och Ursprung

Namnet Sölvesborg antas ha sitt ursprung i det fornnordiska ordet ”sölvir” som betyder ”grumligt och blekt vatten”, eller från uttrycket ”sil och vi”, vilket kan tolkas som ”lugnt vatten och helig plats”. Detta kombinerat med efterledet ”borg” pekar på en plats som varit av betydelse redan i forntiden.

Arkeologiska Upptäckter och Borgen i Sölve

År 2021 gjordes en spännande arkeologisk upptäckt när en tusenårig skvaltkvarn hittades norr om Sölvesborg. Den forna borgen, som nu är en ruin, omnämndes först skriftligt 1343 och var en gång i tiden ett slottslän. Trots att borgen skadats av bränder och krig mellan svenskar och danskar, kan man fortfarande se den höga borgkullen och rester av det väldiga centraltornet.

S:t Nicolai Kyrka – En Medeltida Skatt

S:t Nicolai kyrka är den enda kvarvarande medeltida byggnaden i Sölvesborg. Kyrkan, som först omtalas i skrift 1418, har anor från 1100-talet och innehåller medeltida målningar som återupptäcktes under restaureringar 1906. Intill kyrkan finns även spår av ett tidigare karmelitkloster, och vid kyrkan står två av Sveriges äldsta runstenar.

Stadskärnans Charm och Historiska Värdighet

Sölvesborgs välbevarade stadskärna är en historisk pärla där gammal bebyggelse står som ett minne av stadens förflutna. Staden har utvecklats i skydd av den medeltida danska riksborgen, vilken även kallats Sölvesborgs slott på grund av de danska kungligheternas närvaro under historiens gång.
Sölvesborgs Energi erbjuder hållbara energilösningar och lokal service för att lysa upp och värma hem i Sölvesborgs kommun.

Sölvesborgs Stadsprivilegier och Krigens Prövningar

Historiskt sett har Sölvesborg varit en plats av stor betydelse. Staden fick sina första stadsprivilegier 1445 av kung Kristofer av Bayern. Dessa privilegier var en förnyelse av ännu äldre rättigheter. Trots att Sölvesborg drabbades hårt under de dansk-svenska krigen, med bland annat en förödande brand 1452, lyckades staden resa sig gång på gång.
Denna artikel är även relevant för ämnet Kinetisk Energi.

Från Administrativt Centrum till Förlorade Stadsrättigheter

Under senmedeltiden och fram till 1600-talet var Sölvesborg ett administrativt centrum i östra Danmark som Sölvesborgs län. Staden förlorade dock sina stadsrättigheter till förmån för andra städer, vilket inkluderade byggandet av Kristianstad.

Återfångandet av Stadsrättigheter och Modern Utveckling

Det dröjde till 1835 innan Sölvesborg återfick sina stadsrättigheter och blev en stapelstad 1855. En stor stadsbrand 1801 ledde till att stora delar av centrum förstördes, men staden återuppbyggdes och ett nytt rådhus stod klart 1805. Det nuvarande kommunhuset invigdes 1985, vilket markerade en ny era för stadens administration.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Kemisk Energi.