Mölndal Energi

Mölndal Energi levererar hållbar och lokalproducerad värme och el till Mölndals invånare.

Mölndal Energi

Historiken bakom Mölndal Energi

Mölndal Energi har en anrik historia som började den 1 januari 1947 när Mölndals stad förvärvade elanläggningarna i Mölndal från Yngeredsfors Kraft AB. Med ett 20-årigt amorteringslån på 1 220 000 kr, godkänt av kungen den 23 maj 1947, kunde köpet finansieras.

Den ursprungliga placeringen av elverket var på Kvarnbygatan 65, medan montörerna hade sin bas på Södra Brogatan 1 i Krokslätt.

 • Grundandet
  • Startår: 1947
  • Förvärv från: Yngeredsfors Kraft AB
 • Finansiering
  • Lånets storlek: 1 220 000 kr
  • Amorteringstid: 20 år
 • Placering
  • Elverkets adress: Kvarnbygatan 65
  • Montörernas bas: Södra Brogatan 1, Krokslätt
Årtal Händelse
1947 Grundande av Mölndal Energi
1947 Köp av elanläggningar från Yngeredsfors Kraft AB
1947 Amorteringslån godkänt av kungen
1947 Placering av elverket på Kvarnbygatan 65

Organisation och Ägarskap

Kvarnfallet Mölndal AB, som är helägt av Mölndals stad, är ägare till Mölndal Energi. Efter elmarknadens avreglering den 1 januari 1996, är det dotterbolaget Mölndal Energi Nät AB som ansvarar för elnätet. Med 117 medarbetare (2021) och indelat i fem affärsområden: Värme/Kyla, Tjänster, Elnät, Elhandel och Vindkraft, är koncernen också stolt över att vara certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Fjärrvärme och Elproduktion

Fjärrvärmeproduktionen hos Mölndal Energi är imponerande med en årsproduktion på cirka 450 GWh, vilket är tillräckligt för att värma upp ungefär 25 000 normalstora villor. När det gäller elproduktionen genererar företaget omkring 120 GWh per år, med en maximal eleffekt på cirka 27 MWe, varav 23 MWe kan levereras till elnätet. För att producera el är det viktigt att det finns en efterfrågan på fjärrvärme, och fjärrvärmeeffekten kan nå upp till 80 MW, inklusive en rökgaskondensering som bidrar med ytterligare 20 MW.

Vindkraft som en Del av Energiportföljen

Mölndal Energi har också investerat i vindkraft och äger tre vindkraftverk på 2 MW vardera, placerade i Dalboslätten, Håkantorp och i Tanums kommun. Dessa vindkraftverk producerar tillsammans ungefär 17 GWh el per år, vilket är ett viktigt bidrag till företagets förnybara energikällor.

Fjärrkyla – En Växande Affärsområde

Under 2021 såldes totalt 2,3 GWh fjärrkyla, vilket visar på en växande marknad för denna typ av energitjänst. Fjärrkylan är ett miljövänligt alternativ till traditionell luftkonditionering och bidrar till en minskad energianvändning och lägre utsläpp.

Investerar i Solenergi

Mölndal Energi är i full gång med att bygga ett omfattande solcellsområde på den tidigare Kikås deponi, som nu är övertäckt. Området är lika stort som åtta fotbollsplaner och kommer att ha en kapacitet på 4 MWe. Med en beräknad årsproduktion på 4 GWh, kommer denna investering att kunna försörja cirka 2000 lägenheter med el. Invigningen är planerad till sommaren 2024.
Liknande artikel Hjo Energi.

Utbyggnaden av Fjärrvärmenätet

Redan under 1960-talet, efter att Sveriges första fjärrvärmeverk hade tagits i drift i Karlstad 1948, började diskussioner om fjärrvärme i Mölndal. Anläggningen byggdes inuti ett urberg för att skydda den från insyn och potentiella bombangrepp under det kalla kriget. Fjärrvärmeverket stod klart 1963 efter att ha kostat 2,5 miljoner kronor och att ha krävt sprängning av 6000 kubikmeter berg.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Karlskoga Energi och Miljö.

Från Riskullaverket till Biobränsledriven Kraftvärme

År 1984 flyttades fjärrvärmeproduktionen till det då nybyggda Riskullaverket, som hade en investeringskostnad på 130 miljoner kronor. I början användes torv som fast bränsle, men idag är verket ett modernt kraftvärmeverk som eldas med biobränsle såsom avverkningsrester. Riskullaverket är Mölndals största miljöinvestering och spelar en central roll i stadens energiförsörjning.
Mölndal Energi levererar pålitlig och miljövänlig värme till Mölndals invånare.

Det Moderna Riskullaverket

Riskullaverket är en komplett anläggning som omfattar allt från bränslemottagning till rökgaskondenseringsanläggningar. Sedan 2018 används bioolja/RME som start- och spetsbränsle. Detta är en del av Mölndal Energis satsning på att minska sitt fossila bränsleberoende och istället använda mer hållbara energikällor.

Fjärrkylanät och dess Utveckling

Sedan 2016 har Mölndal Energi utvecklat ett fjärrkylanät i centrala Mölndal. Anläggningen, som är belägen i samma bergrum där fjärrvärmeproduktionen en gång startade, distribuerar kylan genom ett isolerat rörsystem till kundernas fastigheter. Den första etappen omfattade 2,6 km nedgrävd ledning och den första kunden var ett större kontorshus i Mölndal.