Luleå Energi

Luleå Energi levererar pålitlig och klimatsmart energi till hem och företag i norr, främjande en hållbar framtid.

Luleå Energi

Luleå Energi – En Grön Kraft i Norr

Luleå Energi AB är en vital del av infrastrukturen i Luleå kommun, där de levererar el och fjärrvärme till invånarna. Med en historia som sträcker sig tillbaka till 1971 då det grundades som Luleå Energiverk AB, har företaget genomgått flera förändringar.

Från att ha varit delägt av både kommunen och Vattenfall, är Luleå Energi idag helägt av Luleå kommun genom Luleå Kommunföretag AB, vilket stärker dess lokala förankring och ansvar gentemot medborgarna.

 • Grundande
  • År: 1971
  • Ursprungligt namn: Luleå Energiverk AB
 • Ägande
  • Tidigare delägare: Vattenfall, Luleå kommun
  • Nuvarande ägare: Luleå kommun genom Luleå Kommunföretag AB
 • Tjänster
  • El
  • Fjärrvärme
Årtal Händelse
1971 Grundandet av Luleå Energiverk AB
1990-talet Delägarskap med Vattenfall
2000-talet Övergång till helägt kommunalt bolag

Från Vattenfall till Kommunal Regi

En betydande förändring skedde år 2009 då Luleå kommun köpte ut Vattenfalls andelar för 312 miljoner kronor, vilket resulterade i att Luleå Energi blev ett helkommunalt bolag. Detta skifte har gett Luleå kommun fullständig kontroll över energiförsörjningen, vilket möjliggör en mer sammanhängande och lokal anpassad energistrategi.

Dotterbolag och Samarbetspartners

Luleå Energi har expanderat sin verksamhet genom att etablera flera dotterbolag. Luleå Energi Elnät Aktiebolag, som hanterar elnätet, är helägt av moderbolaget. Vidare finns Bioenergi i Luleå Aktiebolag, som fokuserar på förnybara energikällor och ägs till majoriteten av Luleå Energi med en delägare i SCA Skog AB. Lunet AB representerar en satsning på digital infrastruktur genom ett joint venture med Lulebo AB, och Lulekraft AB, som är ett samarbete med SSAB, bidrar till lokal energiproduktion. Läs artikeln om ämnet Vad är Förnybar Energi här.

Förnybar Energi och Miljöfokus

Med en ökad global medvetenhet om klimatförändringarna lägger Luleå Energi stor vikt vid förnybar energi och hållbarhetsåtgärder. Genom att investera i och utveckla projekt som rör bioenergi, vindkraft och solenergi, bidrar företaget till en minskning av koldioxidutsläppen och stödjer en grön omställning i regionen.

Energitjänster och Produkter

Förutom att leverera el och fjärrvärme erbjuder Luleå Energi en rad energitjänster som hjälper kunderna att effektivisera sin energianvändning. Detta inkluderar energirådgivning, installation av smart hem-teknik, och lösningar för elbilsladdning. Genom dessa tjänster spelar Luleå Energi en aktiv roll i att främja en mer hållbar livsstil bland invånarna i Luleå.Luleå Energi levererar pålitlig el och fjärrvärme, bidragande till regionens hållbara utveckling.

Lokal Förankring och Kundnära Service

Att vara ett kommunalt bolag innebär att Luleå Energi har en stark lokal förankring och ett kundnära fokus. Företaget arbetar nära sina kunder för att förstå deras behov och förväntningar, vilket leder till hög kundnöjdhet och en stark position på den lokala marknaden. Läs mer om Gävle Energi här.

Framtidsutsikter och Utveckling

Med en ständigt föränderlig energimarknad ser Luleå Energi framåt och planerar för framtiden. Företaget fortsätter att utforska nya teknologier och innovationer för att säkerställa en pålitlig, hållbar och kostnadseffektiv energiförsörjning för Luleås invånare. Framtidsutsikterna inkluderar ytterligare satsningar på smarta nät, energilagringssystem och integration av förnybara energikällor.