Karlstads Energi

Karlstads Energi levererar pålitlig el och värme, bidrar till stadens hållbarhet och stärker lokalsamhället.

Karlstads Energi

Om Karlstads Energi Aktiebolag

Karlstads Energi är en hållbar kraft i hjärtat av Värmland. Karlstads Energi Aktiebolag är en vital del av den kommunala infrastrukturen i Karlstad.

Som ett kommunägt bolag, är dess uppdrag att förse invånarna i Karlstad med pålitliga och hållbara energitjänster.Med ett ägarskap som ligger helt i Karlstads kommun, är bolaget djupt rotat i den lokala marken och dess framtid är oupplösligt knuten till stadens välbefinnande och utveckling.

  • Karlstads Energi i punkter:
    • Förser invånarna med hållbara energitjänster
    • En del av den kommunala infrastrukturen
    • Ägarskap helt i Karlstads kommun
Faktum Information
Typ av bolag Kommunägt
Uppdrag Förse invånarna med hållbara energitjänster
Placering Karlstad, Värmland
Ägarskap Karlstads kommun

Fjärrvärmens Roll i Karlstad

Med en årlig leverans på omkring 600 GWh värme, är Karlstads Energi en nyckelspelare i regionens energiförsörjning. De cirka 4 200 fjärrvärmekunderna i Karlstad, samt ytterligare kunder via samarbetet med Hammarö Energi, får sin värme från bolagets effektiva och miljövänliga anläggningar. Hedenverket, som är hjärtat i verksamheten, är inte bara en plats för energiproduktion utan också hem för bolagets huvudkontor.

De tekniska installationerna vid Hedenverket inkluderar en avfallspanna och två fliseldade kraftvärmeverk, vilket visar på bolagets satsning på förnybara energikällor. Det senaste kraftvärmeverket, som togs i drift under hösten 2014, är ett bevis på företagets kontinuerliga strävan efter att förbättra och modernisera sin energiproduktion.

Elleveranser över Hela Sverige

Förutom lokal värmeleverans, spelar Karlstads Energi även en betydande roll inom eldistribution. Med el till cirka 41 000 elkunder över hela Sverige, sträcker sig bolagets påverkan långt utanför Karlstads stadgränser. Detta breda kundunderlag bidrar till bolagets stabilitet och möjlighet att investera i mer hållbara energilösningar. Läs mer om Vad är Energi här.

Ansvar för Renhållning och Återvinning

Sedan år 2004 har Karlstads Energi utökat sitt ansvarsområde till att även omfatta renhållningen i Karlstad. Detta innebär att bolaget inte bara levererar energi utan också ser till att staden hålls ren och prydlig. De sex återvinningscentralerna som finns inom kommunen är en viktig del av den tjänsten, vilket underlättar för invånarna att bidra till en hållbar och miljövänlig samhällsutveckling. Läs artikeln om ämnet Karlskoga Energi här.

Pionjärer inom Fjärrvärme

Det är värt att notera att Karlstad var först i Sverige med att introducera fjärrvärme redan år 1948. Denna historiska milstolpe markerar starten på en lång tradition av innovation och ledarskap inom energisektorn för Karlstads Energi. Att vara pionjärer inom området har givit bolaget en särställning och en rik erfarenhet som fortsätter att forma dess strategier och tjänster.Karlstads Energi levererar pålitlig el och värme, bidrar till en hållbar stad och sätter kunden i fokus.

Sammanfattning

Karlstads Energi står som en stark symbol för hållbar utveckling och kommunal service. Genom sitt omfattande utbud av tjänster, sitt engagemang för miljön och sin pionjäranda har bolaget etablerat sig som en oumbärlig del av Karlstads och regionens energiframtid. Med en fortsatt satsning på innovation och kundfokus ser Karlstads Energi ut att fortsätta vara en vital kraft i hjärtat av Värmland.