Jönköpings Energi

Jönköpings Energi levererar hållbar el och värme till hem och företag i Jönköpingsregionen.

Jönköpings Energi

Historisk Bakgrund och Grundande av Jönköpings Energi

Jönköpings Energi AB är ett kommunalt energibolag med en anrik historia som sträcker sig över ett sekel tillbaka i tiden. Bolaget har sina rötter i Jönköpings elektricitetsverk, som grundades 1907 efter en framställan av boktryckaren Gustaf Lundin.

Lundins vision om en modern stad med elektricitet och elektriska spårvägar blev en katalysator för Jönköpings energiomvandling, och än idag är företaget en nyckelspelare i regionens energiförsörjning.

 • Jönköpings Energi AB
  • Kommunalt energibolag i Jönköping
  • Grundades 1907
  • Initiativtagare: Boktryckaren Gustaf Lundin
 • Historisk utveckling
  • Startade som Jönköpings elektricitetsverk
  • Elektrifiering bidrog till modernisering av staden
  • Har idag en central roll i regionens energiförsörjning
År Händelse
1907 Grundande av Jönköpings elektricitetsverk
1900-talets början Elektrifieringen av Jönköping inleds
Nutid Jönköpings Energi är en ledande energiförsörjare i regionen

Från Ångmaskiner till Vattenkraft

Den ursprungliga kraftstationen stod färdig 1907 och var utrustad med ångpannor och ångmaskiner producerade av Jönköpings Mekaniska Werkstad. Med tiden växte behovet av mer energi, och Jönköping vände sig mot vattenkraften som ett mer hållbart alternativ. Samarbetet med Husqvarna Vapenfabrik ledde till ytterligare utveckling av energiproduktionen genom vattenkraft.

Expansion och Modernisering

Under det tidiga 1900-talet genomgick Jönköpings Energi en period av expansion och modernisering. Edeskvarna kraftstation och Röttle kraftverk är exempel på anläggningar som byggdes för att möta den ökande efterfrågan på elektricitet. Dessa projekt markerade början på en övergång från fossila bränslen till förnybar energi, en riktning som företaget fortsätter att följa.

Kraftvärmeverket Torsvik

Ett betydande tillskott till Jönköpings energisystem är Kraftvärmeverket Torsvik, som blev operativt 2006. Anläggningen är en central del i produktionen av fjärrvärme och el, och har sedan dess kompletterats med en modern biogasanläggning för att ytterligare förbättra den miljömässiga hållbarheten i energiproduktionen.
Läs artikeln om ämnet Göteborgs Energi här.

Förnybar Energi och Vindkraft

Jönköpings Energi har aktivt arbetat för att inkludera förnybara energikällor i sin portfölj. År 2010 togs tre vindkraftverk i drift i Tuggarp, vilket visar företagets engagemang för miljövänlig energiproduktion. Den fortsatta satsningen på förnybar energi är en del av företagets långsiktiga strategi för att minska klimatpåverkan och bidra till en hållbar framtid.
Jönköpings Energi levererar hållbar el och värme och bidrar till en grönare framtid för regionens invånare.

Biobränslen och Bioenergianläggningar

Bioenergianläggningen i Torsvik, som stod klar 2014, är ett exempel på hur Jönköpings Energi använder lokala resurser för att skapa energi. Anläggningen förbränner träflis, granar och toppar för att producera både fjärrvärme och el, vilket ytterligare stärker företagets position som en miljömedveten energiproducent.
Här finns en artikel på samma tema: Vb Energi.

Framtiden för Jönköpings Energi

Med en omsättning på över 1 miljard kronor och över 250 anställda är Jönköpings Energi en robust del av den lokala ekonomin. Bolagets framtid ser ljus ut med fortsatt fokus på innovation, hållbarhet och tillväxt inom områden såsom smarta elnät, energilagring och elektrifiering. Jönköpings Energi är väl positionerat för att möta framtidens energiutmaningar och bidra till en grönare värld.