Hedemora Energi

Hedemora Energi levererar pålitlig el och värme, främjande lokalsamhället med hållbara energilösningar.

Hedemora Energi

Inledning till Hedemora Energi

Hedemora Energi AB är ett vitalt kommunalt bolag som spelar en central roll i Hedemora kommuns infrastruktur. Med ansvar för att leverera el, vatten, avlopp och fiber, är de en nyckelspelare i kommunens strävan efter att erbjuda invånarna högkvalitativa och pålitliga tjänster.

Som en del av sin service garanterar Hedemora Energi att dessa grundläggande behov möts med effektivitet och miljömedvetenhet, vilket bidrar till en hållbar framtid för kommunen.

Tjänster som erbjuds av Hedemora Energi

 • El
  • Lokal elproduktion
  • Elhandel
  • Elanslutningar
 • Vatten
  • Dricksvattenförsörjning
  • Vattenrening
  • Vattenkvalitetskontroll
 • Avlopp
  • Avloppsrening
  • Underhåll av avloppsnät
  • Arbete för minskad miljöpåverkan
 • Fiber
  • Installation av fibernät
  • Bredbandstjänster
  • Support och underhåll

Fakta om Hedemora Energi

Tjänst Omfattning Noteringar
El Leverans till hela kommunen Fokus på förnybar energi
Vatten Dricksvatten och avlopp Hög kvalitetsstandard
Avlopp Reningsverk och underhåll Miljövänliga metoder
Fiber Bredband och kommunikation Modern infrastruktur

Ekonomisk Översikt

Med en omsättning på 292 763 000 kronor år 2021, visar Hedemora Energi på en stark ekonomisk ställning inom den lokala marknaden. Denna ekonomiska kraft ger bolaget möjlighet att investera i både underhåll och utveckling av sina tjänster och anläggningar. Genom att säkerställa en stabil ekonomi kan Hedemora Energi fortsätta att vara en pålitlig leverantör av grundläggande tjänster till kommunens invånare.

Ledarskapet i Hedemora Energi

Anders Engdahl, som innehar positionen som VD för Hedemora Energi, är en nyckelfigur i bolagets framgångar. Med sitt ledarskap och sin vision leder han bolaget mot nya höjder, samtidigt som han säkerställer att företagets värderingar och mål upprätthålls. Engdahls erfarenhet och kunskap inom energibranschen är avgörande för att navigera de utmaningar och möjligheter som branschen står inför.

Hedemora Energis Tjänster

Hedemora Energi erbjuder ett brett utbud av tjänster som är essentiella för samhällets funktion. Deras el-tjänster inkluderar både produktion och distribution, medan vatten och avloppstjänsterna säkerställer att kommuninvånarna har tillgång till rent dricksvatten och effektiv avfallshantering. Dessutom har Hedemora Energi varit en drivkraft bakom utbyggnaden av fibernätverk, vilket möjliggör snabb och pålitlig internetanslutning för både privatpersoner och företag.

Hållbarhetsåtaganden

Hedemora Energi är starkt engagerade i hållbarhetsfrågor och arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan. Genom att investera i förnybar energi och energieffektivisering, strävar bolaget efter att bidra till en mer hållbar utveckling i Hedemora kommun. Deras åtaganden inkluderar även att främja användningen av grön teknik och att implementera miljövänliga lösningar i sina verksamheter.

Investeringar i Framtiden

För att säkerställa att de kan fortsätta att tillhandahålla högkvalitativa tjänster, investerar Hedemora Energi kontinuerligt i framtiden. Detta omfattar uppdateringar av befintlig infrastruktur, utbyggnad av fibernätet, och forskning kring nya energikällor. Genom dessa investeringar förbereder sig Hedemora Energi för framtida behov och teknologiska framsteg, samtidigt som de stärker sin position på marknaden.
Hedemora Energi levererar pålitlig och hållbar energi till invånarna i Hedemora kommun.

Samhällsengagemang och Utbildning

Utöver sina huvudsakliga tjänster, engagerar sig Hedemora Energi i lokalsamhället genom olika utbildningsinitiativ och samarbetsprojekt. De erbjuder information och resurser för att öka medvetenheten om energianvändning och miljöskydd. Genom dessa initiativ spelar Hedemora Energi en viktig roll i att utbilda invånarna om vikten av hållbarhet och hur man kan bidra till en grönare framtid.

Kundservice och Support

Kundnöjdhet är en prioritet för Hedemora Energi, och de strävar efter att erbjuda en exceptionell kundservice. Med ett team av dedikerade medarbetare är de alltid redo att ge support och svara på frågor som rör deras tjänster. Hedemora Energis kundtjänst är lättillgänglig och de arbetar ständigt med att förbättra användarupplevelsen för sina kunder.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Geotermisk Energi.

Utmaningar och Möjligheter

Som med alla energibolag står Hedemora Energi inför både utmaningar och möjligheter. De måste navigera i en värld med föränderliga energimarknader, regelverk och teknologiska innovationer. Samtidigt öppnar detta upp för möjligheter att utveckla nya tjänster, förbättra effektiviteten och fortsätta att vara en ledande aktör inom energisektorn.

Sammanfattning

Hedemora Energi är mer än bara en energileverantör; de är en pålitlig partner i Hedemora kommuns strävan efter hållbarhet och tillväxt. Genom deras omfattande tjänster, engagemang för miljön, och kontinuerliga investeringar i teknik och samhälle, bidrar de starkt till livskvaliteten för de som bor och arbetar i regionen. Med en stabil ekonomisk grund och ett starkt ledarskap är Hedemora Energi väl rustat för att möta framtidens utmaningar.
Läs även artikeln Piteå Energi.