Göteborgs Energi

Göteborgs Energi är en pålitlig leverantör av el och värme som bidrar till en hållbar stad.

Göteborgs Energi

Göteborg Energi – En Kraftkälla för Framtidens Göteborg

Göteborg Energi är ett av Sveriges ledande energibolag som spelar en central roll i Västsveriges energiförsörjning. Som helägt dotterbolag till Göteborgs Stadshus AB, och därigenom ägt av Göteborgs kommun, har bolaget en stark lokal förankring.

Med en bred portfölj av tjänster som elektricitet, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, och bredband, är de en nyckelspelare i regionens energiomställning. Göteborg Energis historia sträcker sig tillbaka till mitten av 1800-talet, och de har sedan dess varit en drivande kraft i stadens utveckling.

 • Tjänster:
  • Elektricitet
  • Fjärrvärme
  • Fjärrkyla
  • Naturgas
  • Bredband
Tjänst Beskrivning
Elektricitet Grundläggande energiförsörjning för hushåll och företag.
Fjärrvärme Effektiv och miljövänlig uppvärmning av bostäder och lokaler.
Fjärrkyla Kylsystem för kommersiella och offentliga fastigheter.
Naturgas Renare alternativ till traditionella fossila bränslen.
Bredband Högkvalitativ digital kommunikationstjänst.

Historisk Bakgrund

Från The Gothenburg Gas Company till dagens moderna energiföretag, har Göteborg Energi genomgått flera förändringar. Etableringen av Skandinaviens första stadsgasverk i Rosenlund och bildandet av Göteborgs Stads Gasverk utgör grunden för bolagets långa historia. Vidare utveckling såg skapandet av Göteborgs Stads Elektricitetsverk och sammanslagningen till Energiverken i Göteborg, vilket banade väg för det nuvarande företagsnamnet och identiteten som etablerades 1990.

Värmeproduktion och Kraftvärmeverk

Göteborg Energi har länge varit en pionjär inom fjärrvärme, med sitt första kraftvärmeverk igångsatt 1952. Detta steg markera ett viktigt avsnitt i Sveriges energihistoria. Företaget fortsätter att utveckla sin värmeproduktion, exempelvis genom Rya Kraftvärmeverk på Hisingen, som spelar en betydande roll i att tillgodose Göteborgs el- och värmekrav.

Satsningar på Förnybar Energi

Vindkraft har varit en del av Göteborg Energis förnybara energiportfölj sedan 1980-talet. Även om projektet med ”Big Glenn” inte blev långvarigt, visar bolagets avtal med Stena Renewable på en fortsatt satsning på grön energi. Göteborg Energi är även aktivt inom solenergi, med projekt som Nya Solevi och den planerade solcellsparken i Utby.Göteborgs Energi erbjuder hållbar energi och tjänster för att främja en grönare framtid i Västsverige.

Hållbar Stadsutveckling

Göteborg Energi har en stark inriktning på att stödja en hållbar stadsutveckling. Genom investeringar i transportsektorn och infrastruktur för elbilar, bidrar de till att minska stadens koldioxidavtryck. Bolagets huvudkontor vid Rantorget i Gårda är ett exempel på deras långsiktiga engagemang i stadens utveckling.

Forskning och Utveckling

Samarbeten med Chalmers Tekniska Högskola och andra aktörer inom projektet ”Hållbart boende i framtidens energisystem” visar på ett starkt fokus på forskning och utveckling. Göteborg Energi är involverat i projekt som undersöker intelligenta elnät, frikyla från Göta älv, och framtidens elbehov, vilket förstärker deras position som en innovatör inom energisektorn.

ElectriCity och Framtidens Kollektivtrafik

Genom projektet ElectriCity samarbetar Göteborg Energi med bland annat Västtrafik, Volvo och Chalmers för att driva på utvecklingen av elektrifierad kollektivtrafik. Med elbussar på linje 55 och delar av linje 16, är Göteborg på god väg att bli en förebild för hållbar stadsplanering och kollektivtrafik. Denna artikel är även relevant för ämnet Hedemora Energi.

HSB och Hållbara Bostäder

I samarbete med HSB och andra partners, forskar Göteborg Energi kring hållbarhetsutveckling inom bostadssektorn. Dessa projekt syftar till att förbättra livskvaliteten för göteborgarna genom att göra deras hem mer energieffektiva och hållbara. Här finns en artikel på samma tema: Vb Energi.