Göta Energi Kontakt

Kontakta Göta Energi för personlig service och rådgivning om elavtal via telefon eller e-post.

Göta Energi Kontakt

Om Göta Energi AB

Göta Energi AB är ett svenskt elhandelsbolag med säte i Göteborg som sedan 2017 är helägt av Fortum. Verksamheten omfattar försäljning av elektricitet till både konsument- och företagsmarknaden över hela Sverige.

Med ett fokus på att erbjuda konkurrenskraftiga priser och god kundservice, har Göta Energi etablerat sig som en pålitlig aktör på den svenska energimarknaden.

Viktiga Aspekter av Göta Energi

 • Ägarskap
  • Helägt av Fortum sedan 2017
 • Placering
  • Huvudkontor i Göteborg
 • Marknad
  • Tjänster tillgängliga över hela Sverige
  • Både konsument- och företagsmarknaden
 • Fokusområden
  • Konkurrenskraftiga priser
  • God kundservice

Fakta om Göta Energi

Grundat År av grundande (ej angivet)
Ägare Fortum
Säte Göteborg, Sverige
Verksamhetsområde Sverige
Kundsegment Konsumenter och företag
Utmärkande drag Konkurrenskraftiga priser och god kundservice

El från Nord Pool

Göta Energi köper elektricitet direkt från Nord Pool, den ledande elbörsen i norra Europa. Genom att handla på elbörsen kan Göta Energi erbjuda sina kunder marknadsanpassade priser och därmed bidra till att hålla kostnaderna nere. Bolagets namn reflekterar dess geografiska läge och den historiska kopplingen till Göta älv.

Historisk bakgrund

Göta Energi etablerades som ett fristående varumärke 2005 efter en sammanslagning av de två elbolagen Brukskraft AB och Västringen Energi AB. Brukskraft AB, som bildades 1995, var initialt ett samarbete mellan kommunerna Kristinehamn, Degerfors och Filipstad. År 2002 såldes bolaget till Göta Energi Holding AB. Västringen Energi AB, å andra sidan, grundades av nätbolagen Ale Elförening, Härryda Energi och Kungälv Energi i samband med avregleringen av elmarknaden 1996.

År 2001 blev Göta Energi delägt av Öresundskraft AB och Hafslund ASA. 2007 blev bolaget helägt av Öresundskraft. En viktig milstolpe i företagets historia var när Göta Energi 2010 köptes av Hafslund, som i sin tur blev uppköpt 2017 av Fortum.

Göta Energi i Fortum-koncernen

I dag är Göta Energi en del av Fortum-koncernen, en ledande energikoncern i norra Europa. Som en del av koncernen har Göta Energi tillgång till resurser och expertis som stärker dess position på marknaden. Fortums ägande bidrar även till Göta Energis förmåga att investera i förnybar energi och utveckla nya, hållbara energilösningar för sina kunder.För snabb service, kontakta Göta Energi via telefon eller e-post för personlig assistans med dina energifrågor.

Kontaktuppgifter för Göta Energi

För kunder som behöver komma i kontakt med Göta Energi finns flera alternativ. Kundservice kan nås via telefon och e-post för frågor gällande abonnemang, fakturor eller andra tjänster. Göta Energi värdesätter nära relationer med sina kunder och strävar efter att erbjuda snabb och effektiv service. Här finns en liknande artikel på samma tema: Förnybar Energi.

Elavtal och Priser

Göta Energi erbjuder en rad olika elavtal anpassade efter kundens behov och förbrukning. Från rörliga priser som följer marknadens svängningar till fasta priser som ger en trygg och förutsägbar kostnad. Företaget arbetar också med att ta fram erbjudanden som kan locka nya kunder och ge mervärde för befintliga kunder.

Hållbarhet och Förnybar Energi

Hållbarhet är en central del av Göta Energis verksamhet. Bolaget strävar efter att öka andelen förnybar energi i sin portfölj och att minska miljöpåverkan från sin verksamhet. Göta Energi engagerar sig i olika initiativ för att främja grön energi och bidrar till en hållbar energiframtid. Läs även artikeln Potentiell Energi.

Sammanfattning

Göta Energi har genom åren vuxit till att bli en betydande aktör på den svenska elmarknaden. Med en stark ägare i Fortum och en historia av strategiska förvärv och sammanslagningar, står företaget väl rustat för att möta framtidens energiutmaningar. Göta Energi fortsätter att fokusera på kundservice, konkurrenskraftiga priser och hållbar utveckling för att säkra sin position som en föredragen leverantör av el i Sverige.