Gävle Energi

Gävle Energi levererar hållbar värme, el och bredbandstjänster till Gävles invånare, med fokus på kundnöjdhet och miljö.

Gävle Energi

Historia och Grundande av Gävle Energi

Gävle Energi bildades 1892 och har sedan dess varit en central aktör i utvecklingen av Gävle kommuns energiförsörjning. Från att ha varit ett litet lokalt energibolag har Gävle Energi vuxit till att bli en omfattande leverantör av el, värme och kommunikationstjänster.

I över ett sekel har bolaget försett invånarna i Gävle med nödvändig energi, och dess roll i samhället har ständigt anpassats till tidens krav och teknologiska framsteg.

 • Elproduktion
  • Försörjning av el till hushåll och företag
  • Investeringar i förnybar energi
 • Värmeproduktion
  • Leverans av fjärrvärme och fjärrkyla
  • Effektivisering av värmesystem
 • Kommunikationstjänster
  • Utbyggnad av fibernätverk
  • Tillhandahållande av bredbandsanslutningar
År Händelse
1892 Grundandet av Gävle Energi
Tidigt 1900-tal Expansion av elnätet i Gävle
Modern tid Övergång till förnybar energi och smarta nät

Drift och Underhåll av Elnätet

Drift och underhåll av elnätet är en av de viktigaste uppgifterna för Gävle Energi. Med ett nät som omfattar 70-kV, 10-kV och 0,4-kV och cirka 50 000 abonnenter, är det en omfattande uppgift som kräver noggrann planering och kontinuerlig övervakning. Gävle Energis elnät utgör ett så kallat naturligt monopol, vilket innebär att bolaget har ensamrätt på distribution av el inom sitt geografiska område.

Elmarknad och Elproduktion

Förutom distribution är elmarknaden och elproduktionen centrala delar av Gävle Energis verksamhet. Bolaget arbetar inte bara med att förse kunder med el genom nätet, utan även med att producera och sälja el. Detta innefattar att säkerställa en pålitlig tillgång till el samt att erbjuda konkurrenskraftiga priser på elmarknaden.

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla är två tjänster som bidrar till Gävle Energis mål att erbjuda hållbara energilösningar. Fjärrvärme är en effektiv och miljövänlig uppvärmningsmetod, medan fjärrkyla erbjuder en energisnål lösning för kylning av fastigheter. Genom att utnyttja dessa system kan Gävle Energi minska den totala energianvändningen och därmed bidra till ett mer hållbart samhälle.
Gävle Energi levererar pålitlig el och värme, främjar hållbarhet och stärker lokal utveckling.

Bredband via Fiber

I takt med att digitaliseringen ökar blir tillgången till snabbt och pålitligt bredband allt viktigare. Gävle Energi har därför investerat i en infrastruktur som möjliggör fiberbredband till både privatpersoner och företag. Detta ger invånarna i Gävle tillgång till höghastighetsinternet, vilket är avgörande för allt från hemarbete till underhållning och utbildning.
Läs artikeln om ämnet Vad är Förnybar Energi här.

Hållbarhetsmål och Framtidsvisioner

Gävle Energi har starkt fokus på hållbarhet och miljövänliga energilösningar. Bolaget strävar efter att minska sitt koldioxidavtryck och att främja förnybar energi. Genom att investera i solenergi, vindkraft och andra gröna teknologier, siktar Gävle Energi på att ligga i framkant när det gäller hållbara energilösningar och att bidra till en grönare framtid för Gävle kommun.

Samarbeten och Partnerskap

För att uppnå sina mål och ständigt förbättra sina tjänster, arbetar Gävle Energi med en rad olika samarbeten och partnerskap. Detta inkluderar allt från lokala initiativ till internationella energiprojekt. Genom att samarbeta med andra aktörer kan Gävle Energi dela kunskap, resurser och innovationer för att ytterligare stärka sin position på energimarknaden.

Utbildning och Medvetenhet

En viktig del av Gävle Energis arbete är att öka medvetenheten om energianvändning och miljöfrågor bland allmänheten. Detta innefattar att erbjuda utbildningar och information om hur individer och företag kan minska sin energiförbrukning och därmed sitt ekologiska fotavtryck. Gävle Energi ser det som sin uppgift att leda vägen mot en mer hållbar energianvändning genom att informera och engagera sina kunder.

Kundservice och Support

Kundservice och support är ytterligare en viktig aspekt av Gävle Energis verksamhet. Bolaget strävar efter att erbjuda förstklassig service till sina kunder, vilket inkluderar allt från rådgivning om energival till hjälp vid tekniska problem. Gävle Energis kundservice arbetar ständigt för att säkerställa att kundernas behov och frågor hanteras på ett effektivt och tillfredsställande sätt.
Här finns en artikel på samma tema: Jönköping Energi.

Investeringar och Framtidssatsningar

För att säkerställa att Gävle kommun fortsätter att ha tillgång till moderna och effektiva energitjänster, gör Gävle Energi löpande investeringar i sin infrastruktur och teknologi. Framtidssatsningar inkluderar allt från uppgradering av elnät till utveckling av smarta energisystem. Gävle Energi är dedikerade till att investera i framtiden för att möta morgondagens energibehov och förväntningar.