Förnybar energi från jordens naturresurser

Förnybar energi från jordens naturresurser

En ren energikälla definieras av produkt som är förnybar, kräver lite eller inget underhåll, kan skapas från en naturresurs, är ett rent förbränningsbränsle eller process, producerar inte växthusgaser och producerar inget avfall. Ren energi omfattar ett brett spektrum av tekniker och resurser som är utformade för att uppfylla dessa kriterier. Solpaneler, vindkraftverk, batterier, biobränslen och geotermisk energi är alla exempel på ren energiteknik. Den mest populära ren energikälla är solenergi.

Förnybara energikällor inkluderar luft, vatten och jordens naturresurser, som solljus, vind, vatten, tidvatten och vågor. Dessa naturliga källor är förnybara eftersom de kan fyllas på på en naturlig tidsskala, som jordens dagliga tillförsel av luft eller vatten. Som sådan behöver vi en energikälla för att ersätta våra icke förnybara energikällor som fossila bränslen, som kanske inte varar tillräckligt länge för att göra det värt mödan för oss att investera i. Förnybara energikällor produceras vanligtvis från naturliga källor, som kan fyllas på, så det finns inget avfall. Det avfall som produceras från konventionella energikällor kan ofta vara skadligt för miljön och ekosystemet, medan rena energikällor inte producerar något avfall.

Noll växthusgaser och avfallsprodukter

Solenergi är en ren energikälla, eftersom den inte producerar några växthusgaser. I själva verket har det bevisats att när det används med andra rena energikällor, kan det skapa en noll växthusgasmiljö. Detta innebär att jordens atmosfär inte utsätts för föroreningar som orsakas av andra former av ren energi som fossila bränslen. När det gäller solenergi själv, utnyttjar den energi från solen och omvandlar den till mekanisk energi. För att utnyttja solens ljus används solceller, som omvandlar ljuset till elektricitet som kan omvandlas till mekanisk energi med ett batteri. Det finns två typer av solceller paneler: aktiv och passiv. En aktiv solenergi panel kommer att fånga och konvertera solstrålar direkt, medan en passiv solenergi panel samlar energi genom absorption. Den aktiva panelen kommer att ha en samlare som fångar solstrålar, en styrenhet som styr mängden solexponering den får, och en serie absorbatorer som absorberar ljus och omvandla den till el. En aktiv panel använder direkt solljus som sin enda energikälla. Passiva paneler får sin energi från andra ljuskällor, och kallas foto-solenergi celler. Dessa paneler använder också solljus som sin enda energikälla.

De mest populära rena energikällorna av bränsle är solgeneratorer och batterier. Den största generatorn är hemmasolsystemet. Dessa system använder solceller paneler och lagra energi i dem att använda under molniga dagar och nätter, så att människor kan lagra solenergi för sina hem. Detta är en förnybar energikälla, till skillnad från fossila bränslen och konventionell el, som ständigt måste fyllas på. Vissa generatorer kan även kopplas till nätet, även om det finns också bärbara generatorer tillgängliga som kan anslutas till vanliga hushållsuttag. Batterier kan också vara en förnybar energikälla för människor som inte har råd att bygga eller underhålla en hembaserad generator. Batterier används för att lagra elektrisk energi, vanligtvis i bärbara enheter som bil- och båtladdare, och för att lagra energi i tider när det inte finns någon ström tillgänglig från elbolaget. Den vanligaste typen av solceller är den som genererar solceller energi för bilar, hemelektronik och bärbara datorer.

Biobränslen är en ren energikälla eftersom de kan omvandlas till energi till en relativt låg kostnad. Dessa inkluderar trä och alger, som båda lätt kan skördas och förvandlas till biobränslen.