Eskilstuna Energi och Miljö

Eskilstuna Energi och Miljö levererar hållbara energi- och avfallstjänster för en grönare framtid.

Eskilstuna Energi och Miljö

Om Eskilstuna Energi och Miljö

Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) är ett företag som står i centrum för energi och miljötjänster i Eskilstuna. Med en fokus på hållbarhet och innovation, erbjuder EEM allt från el och fjärrvärme till återvinningstjänster för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Bolaget är helägt av Eskilstuna Kommun och spelar en viktig roll i regionens strävan efter en grönare framtid.

 • Huvudtjänster
  • Elproduktion och distribution
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Vatten och avloppshantering
  • Återvinning och avfallshantering
 • Hållbarhetsinitiativ
  • Investeringar i förnybar energi
  • Projekt för energieffektivisering
  • Program för ökad återanvändning och återvinning
Företagsinformation Detaljer
Namn Eskilstuna Energi och Miljö AB
Ägare Eskilstuna Kommun
Verksamhetsområden Energi, Miljötjänster, Hållbarhet
Huvudkontor Eskilstuna, Sverige
Webbplats www.eskilstunaenergi.se

Partnerskap med Strängnäs kommun

Sedan 1 januari 2014 har EEM utökat sitt samarbete genom att anställa alla medarbetare i ett gemensamt driftbolag, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö. Detta driftbolag är ett resultat av ett samägande mellan Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun. Genom detta partnerskap kan bolaget effektivisera sina tjänster och utöka sitt erbjudande till kommuninvånarna.

Produktionsanläggningar och infrastruktur

Eskilstuna Energi och Miljö har en rad produktionsanläggningar som utgör ryggraden i deras serviceutbud. Dessa anläggningar inkluderar energiverk, vattenreningsanläggningar, och återvinningscentraler. Genom att äga och underhålla dessa anläggningar kan EEM säkerställa att de levererar högkvalitativa tjänster till sina kunder.

Fokus på förnybar energi

I linje med globala och nationella mål om en hållbar framtid, har EEM ett starkt fokus på förnybar energi. Bolaget investerar i och utvecklar lösningar för solenergi, vindkraft och biogas, vilket inte bara gynnar miljön utan även bidrar till en långsiktigt hållbar ekonomi för regionen.
Eskilstuna Energi och Miljö bidrar till en hållbar framtid genom miljövänlig energiproduktion och effektiv avfallshantering.

Återvinning och avfallshantering

Återvinning är en annan central del av EEM:s verksamhet. Företaget strävar efter att minimera avfall och maximera återanvändning av material. Genom innovativa lösningar för sortering och återvinning hjälper de Eskilstuna att minska dess miljöavtryck och bidrar till en cirkulär ekonomi.

Investerar i lokal samhällsutveckling

Eskilstuna Energi och Miljö är inte bara en leverantör av energi och miljötjänster, utan även en aktiv investor i lokal samhällsutveckling. Genom att delta i olika projekt och initiativ bidrar bolaget till att skapa en mer hållbar och levande stad för invånarna i Eskilstuna.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Varberg Energi.

Utbildning och medvetenhet

EEM lägger även stor vikt vid utbildning och medvetenhet kring miljöfrågor. De arrangerar utbildningsprogram och kampanjer för att öka kunskapen om energieffektivitet och hållbar konsumtion bland både privatpersoner och företag.

Kundservice och tillgänglighet

Kundservice är en nyckelfaktor för EEM. Bolaget arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten och servicen för sina kunder. Med en användarvänlig hemsida och en dedikerad kundtjänst, säkerställer de att kunderna får den hjälp och information de behöver.

Framtida utmaningar och mål

Eskilstuna Energi och Miljö står inför många framtida utmaningar när de anpassar sig till en alltmer digitaliserad och hållbar värld. Bolaget har satt upp ambitiösa mål för att minska sitt koldioxidavtryck och fortsätta att vara en förebild inom energi och miljösektorn. Med ett öga på framtiden och det andra på kundens behov, är de väl förberedda för att möta dessa utmaningar.
Läs även artikeln Mekanisk Energi.