C4 Energi

C4 Energi är en svensk energileverantör som erbjuder el, fjärrvärme och bredbandstjänster i Kristianstad med omnejd.

C4 Energi

Om C4 Energi – Kristianstads Kommuns Egen Kraftkälla

C4 Energi är ett dynamiskt energibolag som spelar en central roll i Kristianstads kommun. Med ett fokus på hållbarhet och lokal service, äger och driver bolaget det lokala elnätet i både Kristianstad och Åhus.

C4 Energi är inte bara en leverantör av el utan erbjuder även elhandelsavtal och tillgång till ett omfattande fibernät.Dessutom är de en betydande producent av fjärrvärme, fjärrkyla, biogas och biogödsel.Detta gör dem till en nyckelspelare i regionens strävan efter en hållbar framtid.

Viktiga Aspekter av C4 Energis Verksamhet

 • Elnät
  • Ägande och drift av elnätet i Kristianstad och Åhus
 • Elhandelsavtal
  • Erbjudande av konkurrenskraftiga elhandelsavtal
 • Fibernät
  • Tillhandahållande av ett omfattande fibernät för snabb internetuppkoppling
 • Fjärrvärme och Fjärrkyla
  • Produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla
 • Biogas och Biogödsel
  • Produktion av biogas som ett miljövänligt bränsle
  • Återvinning av avfall till biogödsel för jordbruksändamål

Fakta om C4 Energi

Aspekt Information
Grundat Datum för bolagets grundande
Verksamhetsområden Kristianstad, Åhus
Tjänster Elnät, Elhandelsavtal, Fibernät
Produktion Fjärrvärme, Fjärrkyla, Biogas, Biogödsel
Hållbarhetsfokus Hållbar energiproduktion och -distribution

Hållbar Energi från Biobränsle

I hjärtat av C4 Energis hållbarhetsstrategi ligger deras fjärrvärmeproduktion. Med en stark inriktning på förnyelsebara energikällor, produceras fjärrvärmen främst från biobränsle. Den största delen av denna produktion äger rum vid Allöverket i Kristianstad, där man använder flis som huvudsakligt bränsle. Denna metod för energiproduktion inte bara minskar koldioxidutsläppen utan bidrar även till en cirkulär ekonomi genom att använda restprodukter från skogsindustrin.

Ägarskap och Lokal Förankring

Kristianstads kommun är stolt ägare av C4 Energi, vilket förstärker bolagets lokal förankring och ansvar gentemot invånarna. Med kommunen som ägare säkerställs att bolagets verksamhet alltid har det lokala samhällets bästa i fokus. C4 Energi är en viktig arbetsgivare i regionen med drygt 100 anställda, vilket bidrar till lokal sysselsättning och kompetensutveckling.

Elhandel och Kundservice

Förutom energiproduktion erbjuder C4 Energi konkurrenskraftiga elhandelsavtal till både privatpersoner och företag. Genom att tillhandahålla skräddarsydda lösningar och personlig service, arbetar de för att möta kundernas unika behov och förväntningar. Kundservice är en hjärtefråga för C4 Energi, och de strävar ständigt efter att förbättra kundupplevelsen genom tillgänglighet och expertis.
C4 Energi levererar hållbar energi och bidrar till lokal utveckling i Kristianstadsregionen.

Investeringar i Fiberinfrastruktur

Fibernät är en grundläggande del av den moderna infrastrukturen och C4 Energi är en nyckelaktör i utbyggnaden av detta i Kristianstads kommun. Genom att investera i en robust och pålitlig fiberinfrastruktur, möjliggör de för invånare och företag att ansluta sig till snabb och stabil internetuppkoppling, vilket är avgörande för både kommunikation och tillväxt.
Läs mer om Bodens Energi här.

Biogas och Biogödsel – Framtidens Bränsle

C4 Energi är också framåtblickande genom sin produktion av biogas och biogödsel. Biogasen, som produceras från organiskt avfall, är ett miljövänligt bränsle som kan användas för uppvärmning, elproduktion eller som drivmedel. Biogödsel, en biprodukt av biogasproduktionen, återför näringsämnen till jordbruksmarken och bidrar till en hållbar matproduktion. Dessa produkter är exempel på hur C4 Energi arbetar för att stänga kretsloppet och främja en hållbar livsstil.

Framtidsutsikter och Utvecklingsplaner

Med en tydlig vision om en hållbar energiframtid fortsätter C4 Energi att utvecklas och expandera sina verksamheter. Företaget är ständigt på jakt efter nya innovativa lösningar för att öka effektiviteten och minska miljöpåverkan. Genom att investera i forskning och utveckling, samt genom samarbeten med andra aktörer, strävar C4 Energi efter att ligga i framkant när det gäller teknologi och hållbara energilösningar.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Mölndals Energi.