Boden Energi

Boden Energi levererar hållbar värme och energilösningar till Bodens invånare.

Boden Energi

Om Bodens Energi

Bodens Energi AB är ett kommunägt företag som spelar en central roll i att tillhandahålla el och fjärrvärme till invånarna i Bodens kommun. Som ett helägt dotterbolag till Bodens Kommunföretag Aktiebolag, är företagets uppdrag att bidra till en trygg och hållbar energiförsörjning.

Sedan starten 1979 har Bodens Energi utvecklats till att bli en nyckelaktör inom energiproduktion och distribution i regionen.

Viktiga delar av Bodens Energis verksamhet

 • Energiproduktion
  • Produktion av el genom vattenkraftverk och vindkraft
  • Produktion av fjärrvärme
 • Energidistribution
  • Distribution av el till hushåll och företag
  • Distribution av fjärrvärme till olika fastigheter
 • Hållbarhetsinitiativ
  • Investeringar i förnybar energi
  • Projekt för energieffektivisering

Faktatabel om Bodens Energi

Grundat Typ av företag Ägare Huvudkontor
1979 Kommunägt Bodens Kommunföretag Aktiebolag Bodens kommun, Sverige
Verksamhetsområden Energiproduktion, Energidistribution, Hållbarhetsinitiativ

Historisk Utveckling

Företaget har genomgått flera förändringar sedan det bildades. Från att ha varit ett samarbete mellan Bodens kommun och Vattenfall AB, övergick ägarskapet helt till kommunen år 2007. Denna förändring markerade en ny era för Bodens Energi, där man kunde fokusera ännu mer på lokala behov och hållbarhetsmål.

Dotterbolaget och Nätverksamheten

Bodens Energi Nät Aktiebolag, ett helägt dotterbolag, ansvarar för att underhålla och utveckla elnätet inom Bodens kommun. Detta säkerställer att energidistributionen är effektiv och tillförlitlig, vilket är avgörande för både hushåll och företag i området.

Engagemang i Energiproduktion i Norrbotten

Utöver sin kärnverksamhet är Bodens Energi även delägare i Energiproduktion i Norrbotten AB, med en ägarandel på 60%. Detta samarbete bidrar till en stärkt position på energimarknaden och möjliggör större projekt och investeringar i regionen.
Boden Energi levererar hållbar värme och el till Bodens invånare, med fokus på lokal utveckling och miljövänlig energi.

Fjärrvärme och Elproduktion

Värmeverket som drivs av Bodens Energi är en vital del av företagets verksamhet, med en årlig produktion på cirka 305 GWh fjärrvärme och 30 GWh el. Genom att huvudsakligen använda avfallsförbränning som energikälla bidrar företaget till en minskad miljöpåverkan och främjar en cirkulär ekonomi.
Här finns en artikel på samma tema: Göta Energi.

Småskalig Vattenkraft

Förutom värmeverket driver Bodens Energi sex små vattenkraftverk i kommunen. Dessa kraftverk är exempel på hur man kan utnyttja lokala resurser för att producera ren energi, och tillsammans genererar de cirka 20 GWh per år.

Hållbarhetsmål och Framtid

Bodens Energi är starkt engagerat i hållbarhetsfrågor och arbetar kontinuerligt med att minska sin miljöpåverkan. Genom att investera i modern teknik och förnybara energikällor, siktar företaget mot att bli en ännu grönare och mer energieffektiv aktör på den norrländska energimarknaden.
Denna artikel är även relevant för ämnet Göta Energi Kontakt.