Alingsås Energi

Alingsås Energi levererar hållbar el och värme till hem och företag i Alingsås med fokus på lokal miljövänlig energiproduktion.

Alingsås Energi

Om Alingsås Energi

Alingsås Energi är en vital del av Alingsås kommuns infrastruktur och spelar en central roll i tillhandahållandet av energi och kommunikationstjänster. Som en del av AB Alingsås Rådhus, har Alingsås Energi Nät AB tagit på sig ansvaret för att driva och utveckla en hållbar och pålitlig energiförsörjning.

Med en portfölj som inkluderar elproduktion, elnät, fjärrvärme, fibernät, och elhandel, är företaget en viktig aktör i regionens energilandskap. Alingsås Energis egen elproduktion är diversifierad och inkluderar vindkraftverk, vattenkraftverk, och värmeverk, vilket understryker deras engagemang för förnybar energi.

 • Elproduktion
  • Vindkraftverk
  • Vattenkraftverk
  • Värmeverk
 • Elnät
 • Fjärrvärme
 • Fibernät
 • Elhandel
Företag Tjänster Produktionstyper
Alingsås Energi Nät AB Elproduktion, Elnät, Fjärrvärme, Fibernät, Elhandel Vindkraft, Vattenkraft, Värmekraft

Förnybar El för Framtiden

För att möta kundernas och miljöns behov, har Alingsås Energi fullt fokus på hållbarhet. Genom att köpa in 100 % förnybar el till sina kunder, stärker företaget sitt löfte om en klimatneutral framtid. Elen som distribueras till de cirka 16 000 privat- och företagskunderna kommer från förnybara källor som sol, vind, och vatten, vilket gör Alingsås Energi till en föregångare inom grön energi.

Elhandel och Ursprungsgarantier

Alingsås Energi erbjuder elhandelstjänster som inte bara levererar energi utan också säkerställer dess hållbara ursprung. Genom att teckna ursprungsgarantier för sin elleverans, kan företaget garantera att elen är producerad från förnybara energikällor. Dessa garantier är ett viktigt steg mot transparens och ansvar i energisektorn. Kunderna kan vara säkra på att deras el kommer från Alingsås Energis egna vattenkraftverk som Solveden, Torska och Tollered, samt att de bidrar till en mer hållbar energiförbrukning.

Elnätets Utbyggnad och Drift

Elnätet som Alingsås Energi förvaltar är livsnerven i kommunens energidistribution. Företaget ansvarar för utbyggnad, drift, och underhåll av nätet, och säkerställer därmed en hög tillgänglighet och pålitlighet. Med en täckningsgrad på 99,99 procent inom sitt koncessionsområde, är Alingsås Energi en pålitlig leverantör av el till både privatpersoner och företag i Alingsås.

Fibernätet – En Digital Framtid

Fibernätet i Alingsås är en annan viktig komponent i Alingsås Energis verksamhet. Detta öppna nät erbjuder tjänster som TV, telefoni, och bredband, vilket möjliggör snabb och stabil internetanslutning för kommunens invånare och företag. Nätverket, som sträcker sig över ungefär 500 km, är en avgörande infrastruktur för digital kommunikation och tillväxt.

Fjärrvärme – Ett Varmt Alingsås

För att uppfylla stadens behov av uppvärmning, driver Alingsås Energi ett omfattande fjärrvärmenät. Med värmeproduktion från biobränsle vid Sävelundsverket och andra anläggningar, bidrar företaget till en miljövänlig och effektiv uppvärmning för Alingsås invånare.Alingsås Energi levererar pålitlig el och fjärrvärme, främjar hållbarhet och stärker lokal samhällsutveckling.

Engagemang i Lights in Alingsås

Lights in Alingsås är ett internationellt erkänt ljusevenemang som förvandlar staden till en spektakulär upplevelse av ljus och färger. Alingsås Energi har varit en stolt deltagare sedan evenemangets början och har tagit över hela projektet 2018. Genom detta evenemang visar företaget sitt engagemang för att skapa en levande och attraktiv stad. Liknande artikel Hjo Energi.

Historiska Milstolpar

Alingsås Energis historia är djupt förankrad i stadens utveckling. Redan 1834 tog magistraten beslut om att installera gatubelysning för att förhindra olyckor, vilket markerade början på stadens moderna energihistoria. År 1909 fick Alingsås Stads Elektricitetsverk nätkoncession, och 1910 sattes ledningarna från Trollhättan under driftspänning, vilket var startskottet för en expansiv utbyggnad av elnätet. Läs även artikeln Mölndal Energi.